Chuyên ngành: Tai mũi họng

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 005166/HY-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Làm việc trung tâm y tế Ân Thi từ tháng 8/2018 đến 30/12/2021.
  • Từng tham gia tư vấn, chia sẻ chữa bệnh giúp người bệnh qua app Vicare

Các khóa đào tạo:

  • Học chuyên khoa định hướng 15/11/2018 đến 23/08/2019.
  • Chứng chỉ khám nội soi tai mũi họng (19/02/2019 đến 19/05/2019)

Kỹ năng đặc biệt:

  • Kỹ năng lắng nghe, tư vấn, chia sẻ cho người bệnh hiểu dễ nhất

Quan điểm:

  • Lấy nụ cười làm điểm 10 cuộc sống.
  • Khi bạn làm từ tâm thì sẽ có tầm.