Chuyên ngành: Nhi khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 0025187/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Công tác Bệnh viện Nhi đồng 2
  • 04 năm kinh nghiệm siêu âm tim tầm soát trẻ sơ sinh

Các khóa đào tạo:

  • Siêu âm tim

Kỹ năng đặc biệt:

  • Hồi sức sơ sinh

Quan điểm:

  • Luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Bệnh nhân