Chuyên ngành: Nhi khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 4174/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm 03 năm khám chữa nhi

Các khóa đào tạo:

  • Hồi sức cấp cứu
  • Thực hành điều trị chăm sóc sơ sinh

Kỹ năng đặc biệt:

  • Tư vấn chăm sóc dinh dưỡng, tiêm chủng
  • Hồi sức cấp cứu

Quan điểm:

  • Đối với tôi trẻ em là tương lai đất nước, bệnh nhân là người nuôi sống bác sĩ và nhân viên y tế, việc tận tâm phục vụ, điều trị chăm sóc bệnh nhân là nghĩa vụ nên tôi sẽ cố gắng hết sức, luôn trao dồi học hỏi mang lại những gì tốt nhất cho bệnh nhân.