Chuyên ngành: Y đa khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 4240/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 2 năm với chuyên ngành nội khoa