Chuyên ngành: Nội khoa

Chức danh: Bác sĩ khoa Nội

Giấy phép hành nghề: 3734/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 2016 -2018: định hướng sơ bộ chuyên khoa nội tim mạch.
  • 2018 – 2020: Cao học nội khoa