Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng

187 Phạm Văn Đồng, Hiệp Long, Hoà Thành, Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3830 099