Chính sách phúc lợi

Với quan điểm “Lấy con người là trọng tâm”, Bệnh viện Đa Khoa Hồng Hưng luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho tất cả các vị trí công tác. Các chính sách chăm lo và đảm bảo phúc lợi cho nhân viên và người thân của nhân viên luôn được chúng tôi quan tâm và hoàn thiện liên tục. Xét theo mục đích và giá trị thì các chính sách phúc lợi tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng được phân chia thành các nhóm như sau:

Nhóm 01. Phúc lợi về tài chính

 • Trợ cấp ngày nghỉ lễ, ngày đặc biệt cá nhân (sinh nhật, kết hôn,…);
 • Hỗ trợ chi phí du lịch cùng với bệnh viện;
 • Các chính sách hỗ trợ cho gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;…

Nhóm 02. Phúc lợi về sức khỏe

 • Chính sách miễn, giảm chi phí khám chữa bệnh và viện phí cho nhân viên;
 • Chính sách miễn, giảm chi phí khám chữa bệnh và viện phí cho người thân của nhân viên.

Nhóm 03. Phúc lợi về đào tạo

 • Các chương trình hội nhập cho nhân viên mới;
 • Các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ;
 • Các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao kỹ năng nội bộ;
 • Các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ với các giảng viên thỉnh giảng ngoại viện;
 • Các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ bên ngoài;
 • Các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao kỹ năng bên ngoài;

Nhóm 04. Phúc lợi khác

 • Ghi nhận sự đóng góp, đột phá sáng tạo & khen thưởng, động viên kịp thời;
 • Có khu vực teabreak dành cho nhân viên nội bộ;
 • Có phòng nghỉ cho nhân viên trực ca luân phiên nghỉ ngơi;
 • Các hoạt động khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
 • Có chính sách ưu đãi tiêu dùng đối với khối kinh doanh khác trực thuộc Tổng công ty Hùng Duy;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *