Chính sách đào tạo: Bên ngoài

Với mục tiêu nâng cao kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn liên tục cho đội ngũ y/ bác sĩ và các cử nhân chuyên môn, bên cạnh những chính sách đào tạo nội bộ, BVĐK Hồng Hưng đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo bên ngoài (ngắn hạn và dài hạn).

1. Nội dung đào tạo

  • Nâng cao hoặc cập nhật chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Các kĩ năng cần thiết cơ bản và nâng cao.

2. Về hình thức đào tạo

2.1 Được đào tạo tại các đơn vị đào tạo bên ngoài

Các chương trình đào tạo tại BVĐK Hồng Hưng hiện nay bao gồm các hình thức:

1) Khoá ngắn hạn (dưới 01 năm) cho các nhóm nhân viên
  • Bác sĩ
  • Dược sĩ
  • Điều dưỡng/ Nữ Hộ Sinh/ Kỹ Thuật Viên
  • Khoá ngắn hạn dành cho các nhân viên khác
2) Chương trình Đại học, cao đẳng cho các nhóm nhân viên
  • Điều dưỡng
  • Nữ Hộ Sinh
  • Kỹ Thuật Viên

2.2 Mời giảng viên, chuyên gia từ các cơ sở đào tạo bên ngoài về đào tạo tại Bệnh viện


Bên cạnh những hội thảo nội bộ, BVĐK Hồng Hưng còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, khóa học với sự tham gia của các khách mời là các giảng viên, chuyên gia từ các cơ sở đào tạo bên ngoài. Hoạt động diễn ra ngay tại bệnh viện, giúp đa phần các nhân sự liên quan đều có thể sắp xếp tham gia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *