Gói tập huấn sơ cấp cứu

1. Đối tượng tham dự: Cấp cứu viên.

2. Nội dung tập huấn: Theo thông tư 19/2016/TT-BYT ban hành ngày 30/6/2016.

3. Yêu cầu:

  • Từng học viên đều được thực hành trong quá trình huấn luyện và xử lý được các tình huống cấp cứu theo nội dung đã học.
  • Giảng viên đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa I Bệnh viện ĐK Hồng Hưng với nhiều năm giảng dạy các Công ty lớn trong toàn tỉnh.

4. Mục đích khóa học:

  • Trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết và thực hành về công tác Sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra.
  • Sau khóa học, học viên sẽ hiểu biết và thực hiện được một số công tác cơ bản trong Sơ cấp cứu tại chỗ.
  • Các học viên sẽ được thực hành trên Hình nhân, dụng cụ chuyên dụng và thực hành trực tiếp lên bạn học.
  • Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận về bồi dưỡng sơ cấp cứu tai nạn lao động.

5. Phương thức trình bày bài giảng: File PowerPoint

6. Nội dung chương trình tập huấn: “Sơ cấp cứu tai nạn lao động”
(Các y dụng cụ sử dụng trong thực hành cấp cứu tai nạn lao động do bệnh viện phụ trách)ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE CÔNG TY


Tên công ty (*):


Địa chỉ (*):

Thời gian dự kiến khám: (*):

Số lượng khám (*):


Tên người liên hệ (*):


Email (*):


Điện thoại (*):


Địa chỉ khám (*):


Nội dung yêu cầu: