Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 054259/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 2 năm làm trong lĩnh vực nhi

Các khóa đào tạo:

  • Bác sĩ y đa khoa