Chuyên ngành: Nhi Khoa

Chức danh: Trưởng khoa

Giấy phép hành nghề: 000788/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

 • 12 năm chuyên điều trị bệnh nhiễm (nhi – người lớn)
 • 10 năm nội – nhi tổng quát
 • 03 năm thực hành Thận nhân tạo

Các khóa đào tạo:

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại ĐHYD TP.HCM năm 1994
 • Tốt nghiệp Thạc sỹ y khoa ĐHYD TP.HCM năm 2005
 • Chứng nhận Siêu âm tổng quát, siêu âm tim
 • Chứng nhận đọc ECG
 • Chứng nhận bổ sung kiến thức về Thận nhân tạo
 • Chứng chỉ Bác sĩ Y học Gia đình

Quan điểm:

 • Tinh thần đồng đội (Teamwork)
 • Ý thức tinh thần trách nhiệm.