Chuyên ngành: Đa khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 4079/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 2 năm công tác trong lĩnh vực đa khoa

Các khóa đào tạo:

  • Năm 2019 hoàn thành chứng chỉ đinh hướng chuyên khoa Nội thần kinh