Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 004014/GL-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm cấp cứu nội, nhi nhiễm 5 năm.
  • Kinh nghiệm 3 năm học tập và thực hành tại bệnh viện Chợ Rẫy

Các khóa đào tạo:

  • Định hướng chuyên khoa CĐHA tại BV Chợ Rẫy 2019
  • Siêu âm tim – mạch máu tại BV Chợ Rẫy.
  • CKI CĐHA tại ĐH Y Dược TPHCM

Kỹ năng đặc biệt:

  • Tư vấn bệnh nhân F0 Đào tạo chia sẻ kiến thức y khoa

Quan điểm:

  • Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng