Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 5395/BTH-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm 3 năm làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện y học cổ truyền phục hồi chức năng Bình Thuận

Các khóa đào tạo:

  • Bồi dưỡng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Siêu âm tim mạch máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy