Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 003009/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 6 năm trong lĩnh vực siêu âm
  • 2 năm trong lĩnh vực đọc kết quả XQuang

Các khóa đào tạo:

  • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2011
  • Chứng chỉ chuyên khoa sơ bộ chẩn đoán hình ảnh năm 2013
  • Tốt nghiệp Chuyên khoa I chẩn đoán hình ảnh năm 2015
  • Chứng nhận siêu âm tổng quát, siêu âm tim, siêu âm sản
  • Chứng chỉ siêu âm mạch máu năm 2018

Quan điểm:

  • Luôn chân thành với mọi người, trau dồi kiến thức chuyên môn và hết lòng với bệnh nhân