Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Chức danh: Bác sĩ CKI

Giấy phép hành nghề: 0001102/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm 20 năm trong khám sản phụ khoa
  • Kinh nghiệm 20 năm trong siêu âm sản phụ khoa
  • Kinh nghiệm 8 năm trong soi cổ tử cung

Các khóa đào tạo:

  • BS đa khoa
  • BS CKI Sản phụ khoa
  • Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa
  • Chứng chỉ điều trị vô sinh – IUI
  • Chứng nhận siêu âm tiền sản