Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Chức danh: Phó khoa sản – Bác sĩ CKI

Giấy phép hành nghề: 000350/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm 20 năm khám sản phụ khoa

Các khóa đào tạo:

  • Tốt nghiệp CKI sản phụ khoa

Quan điểm:

  • Làm nhiều nói ít