Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Chức danh: Cố vấn chuyên môn

Giấy phép hành nghề: 0001533/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm 30 năm khám sản phụ khoa

Các khóa đào tạo:

  • Tốt nghiệp CKI sản phụ khoa

Quan điểm:

  • Tôn trọng đồng nghiệp
  • Yêu thương chăm sóc bệnh nhân chu đáo