Chuyên ngành: Dược sĩ đại học

Chức danh: Trưởng Khoa Dược

Giấy phép hành nghề: 0133/TNI-CCHND

Kinh nghiệm:

  • Công tác Công ty dược 16 năm
  • Công tác khoa Dược 13 năm

Các khóa đào tạo:

  • Quản lý Bệnh viện, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý nhân sự, trải nghiệm, khủng hoảng truyền thông…

Kỹ năng đặc biệt:

  • Giải quyết vấn đề, giao tiếp, quan sát nhạy bén

Quan điểm:

  • Vì sức khỏe mọi người nỗ lực không ngừng