Chuyên ngành: Dược sĩ đại học

Chức danh: Trưởng Nhà thuốc

Giấy phép hành nghề: 1289/ĐKKDD-TNI

Kinh nghiệm:

  • Công tác khoa Dược 18 năm

Các khóa đào tạo:

  • Quản lý Bệnh viện, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý nhân sự, trải nghiệm, khủng hoảng truyền thông,…