Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Dược

Chức danh: Phó Khoa Dược

Giấy phép hành nghề: 0133/TNI-CCHND

Kinh nghiệm:

  • Công tác khoa Dược 13 năm

Các khóa đào tạo:

  • Quản lý Bệnh viện, quản lý nhân sự, trải nghiệm, khủng hoảng truyền thông,…

Kỹ năng đặc biệt:

  • Năng động, nhanh nhẹn, luôn học hỏi, hoạt bát

Quan điểm:

  • Hết lòng vì công việc, đặt lợi ích bệnh viện lên hàng đầu