Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 047991/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Đã làm việc tại BV Xuyên Á gần 4 năm
  • Đang theo học lớp CKI chấn thương chỉnh hình

Các khóa đào tạo:

  • Chứng chỉ tiêm khớp, mô quanh gân

Kỹ năng đặc biệt:

  • Nhiệt tình, tiếp thu tốt

Quan điểm:

  • Sức khỏe bệnh nhân là trọng tâm