Chuyên ngành: Ngoại niệu

Chức danh: Phó Khoa

Giấy phép hành nghề: 000800/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 10 năm trong lĩnh vực ngoại khoa
  • Nội soi dạ dày (tiêu hóa trên)

Các khóa đào tạo:

  • CKI Ngoại niệu
  • Phẫu thuật nội soi cơ bản và nâng cao, nội soi niệu ngược dòng
  • Siêu âm tổng quát
  • Nội soi dạ dày

Quan điểm:

  • Trách nhiệm với công việc: sự hài lòng của bệnh nhân là mục tiêu phấn đấu
  • Luôn trau dồi, nâng cao, phát triển chuyên môn để phục vụ tốt hơn