Chuyên ngành: Ngoại tổng quát

Chức danh: Trưởng khoa

Giấy phép hành nghề: 000796/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Công tác Ngoại tổng quát từ năm 1991 đến nay
  • Kinh nghiệm: khám và chẩn đoán bệnh ngoại tổng quát.

Các khóa đào tạo:

  • Bác sĩ chuyên khoa ngoại sản tốt nghiệp năm 1990
  • Bác sĩ CKI Ngoại tổng quát năm 1999