Chuyên ngành: Nhãn khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 0002822/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 10 năm trong lĩnh vực nhãn khoa

Các khóa đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa 2008
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I 2015 nhãn khoa
  • Chứng nhận siêu âm nhãn khoa, khúc xạ
  • Chứng nhận phẫu thuật ngoài bào, phaco

Kỹ năng đặc biệt:

  • Thích cập nhật kiến thức và áp dụng

Quan điểm: Sống chân thành với tất cả mọi người, người thầy thuốc có Y đức là phải luôn trao dồi chuyên môn và quan tâm đến người bệnh bằng tình người, đặt Y đức lên hàng đầu.