Chuyên ngành: Nhãn khoa

Chức danh: Trưởng Khoa Liên chuyên khoa

Giấy phép hành nghề: 000940/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 27 năm trong ngành nhãn khoa
  • 20 năm mổ thủy tinh thể, ngoài bao (ECCE), glaucoma, mộng, quặm..,.
  • 10 năm phẫu thuật Phaco, Layer Yag

Các khóa đào tạo:

  • 1991: tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hệ chính quy
  • 1993: lớp sơ bộ chuyên khoa mắt
  • 2003: Thạc sỹ y học chuyên ngành nhãn khoa.
  • Chứng chỉ phẫu thuật viên Phaco
  • Chứng chỉ chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa.
  • Chứng chỉ chẩn đoán bệnh glaucoma – soi góc tiền phòng, cắt mống mắt chu biên và điều trị đục bao sau thủy tinh thể bằng laser Yag.

Quan điểm: Thầy thuốc cần phải giỏi chuyên môn, trao dồi y đức.