Chuyên ngành: Ngoại tổng quát & Niệu

Chức danh: Phó khoa

Giấy phép hành nghề: 0001113/TNI-CCHN

Kinh nghiệm: 

  • Ngoại tổng quát & Ngoại niệu

Các khóa đào tạo:

  • Bác sĩ Đa khoa
  • Chuyên khoa I Ngoại niệu
  • Phẫu thuật nội soi
  • Siêu âm

Kỹ năng đặc biệt:

  • Phẫu thuật ngoại tổng quát
  • Phẫu thuật nội soi
  • Phẫu thuật niệu

Quan điểm: nhiệt tình học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn