Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 000068/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong ngành hồi sức cấp cứu – gây mê hồi sức – chẩn đoán hình ảnh
  • Trưởng khoa nội nhi – nhiễm Trung tâm Y tế Hòa Thành

Các khóa đào tạo:

  • 1995 chuyên khoa nội tim mạch
  • 2000 hồi sức cấp cứu
  • 2001: siêu âm tổng quát – siêu âm tim
  • 2010: CKI gây mê hồi sức
  • 2011: chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Kỹ năng đặc biệt:

  • Gây mê hồi sức – giảm đau sản khoa
  • Khám và điều trị các bệnh lý nội khoa tim mạch

Quan điểm: Bệnh nhân vui khỏe, bác sĩ an tâm