Chuyên ngành: Bác sĩ CKI lão khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 045959/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Từng làm tại khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Củ Chi 5 năm

Các khóa đào tạo:

  • BS CKI lão khoa

Kỹ năng đặc biệt:

  • Nhạy bén, tiếp thu nhanh

Quan điểm:

  • Tận tâm vì nghề luôn là tiêu chí hàng đầu