Chuyên ngành: Nội tổng quát

Chức danh: Bác sĩ khoa khám

Giấy phép hành nghề: 000296/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 10 năm phó khoa khám bệnh
  • 14 năm trưởng khoa khám bệnh
  • Giấy chứng nhận chuyên khoa mắt
  • Giấy chứng nhận siêu âm tổng quát
  • Giấy chứng nhận siêu âm tim