Chuyên ngành: Nội tổng quát

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 0001289/TNI-CCHN

Kinh nghiệm: Gần 9 năm làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu

Các khóa đào tạo:

  • Tốt nghiệp lớp Bác sĩ Chuyên khoa I Nội tổng quát 2015 – 2017

Quan điểm:

  • Luôn hòa đồng và vui vẻ với đồng nghiệp và mọi người
  • Luôn có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ trong công việc