Chuyên ngành: Y tế công cộng

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 000820/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Khám điều trị bệnh lao phổi
  • Triển khai hoạt động PCL trong cơ sở y tế và ngoài cộng đồng

Các khóa đào tạo:

  • Phát hiện bệnh lao trong cơ sở y tế
  • Quản lý điều trị bệnh lao
  • Nâng cao hiệu quả quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
  • Lựa chọn phù hợp trong quản lý hen và COPD