Chuyên ngành: Nội tiết

Chức danh: Bác sĩ chuyên khoa Khoa Khám

Giấy phép hành nghề: 0001260/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 21 năm nội tổng quát
  • 6 năm chuyên khoa nội tiết, nội tim mạch

Các khóa đào tạo:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 1991
  • Tốt nghiệp chuyên khoa I nội tiết năm 2012
  • Chứng nhận Siêu âm tổng quát
  • Chứng nhận đọc điện tâm đồ
  • Chứng nhận Bác sĩ gia đình
  • Lớp quản lý bệnh viện

Kỹ năng đặc biệt:

  • Chăm chỉ, cần mẫn, ham học hỏi nâng cao chuyên môn
  • Hết mình vì bệnh nhân, hòa đồng với tất cả mọi người