Chuyên ngành: Nội chung

Chức danh: Trưởng khoa

Giấy phép hành nghề: 000865/ĐNAI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 1997-2008: Bác sĩ điều trị khoa nội tổng hợp, hỗ trợ siêu âm tổng quát, sản phụ khoa
  • 2009-2011: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 nội tổng quát
  • 2012-2016: bác sĩ điều trị khoa nội tổng hợp
  • 2017-2018: bác sĩ trưởng khoa nội thận -lọc máu
  • 2019-2021: tốt nghiệp CK2 Nội tổng quát – quản lý phòng khám đa khoa

Các khóa đào tạo:

  • Siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch (1997-1999)
  • Thận nhân tạo (2017)