Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa

Chức danh: Trưởng đơn vị Thận Nhân Tạo

Giấy phép hành nghề: 000795/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 4 năm làm việc tại Bệnh viện huyện Hòa Thành
  • 10 năm làm việc tại Bệnh viện ĐKTN Cao văn Chí

Các khóa đào tạo:

  • Chuyên khoa sơ bộ cấp cứu
  • Siêu âm tổng quát
  • Chứng chỉ thận nhân tạo