Chuyên ngành: Bác sĩ CKII nội tiết

Chức danh: Phó khoa

Giấy phép hành nghề: 0002569/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Từng làm tại khoa Nội tổng hợp BVĐK Tây Ninh 11 năm

Các khóa đào tạo:

  • Bác sĩ CKI, CKII nội tiết

Kỹ năng đặc biệt:

  • Tiếp thu và nắm bắt xử lý tình huống khá nhanh

Quan điểm:

  • Đặt y đức của một bác sĩ lên hàng đầu, tận tâm với bệnh nhân như người thân