Chuyên ngành: Nội khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 0004962/BTR-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Công tác nội khoa hơn 7 năm

Các khóa đào tạo:

  • Cấp cứu tim mạch cơ bản
  • Điện tâm đồ cơ bản
  • Chứng chỉ sơ bộ chẩn đoán hình ảnh

Kỹ năng đặc biệt:

  • Nhanh nhạy

Quan điểm:

  • Trao dồi kiến thức chuyên môn mang đến hiệu quả công việc cho Bệnh viện, hết lòng phục vụ bệnh nhân