Chuyên ngành: Nội tổng quát.

Chức danh: Bác sĩ CKI

Giấy phép hành nghề: 0001388/TNI-CCHN

Kinh nghiệm: 

  • 30 năm điều trị chuyên khoa nội tổng quát
  • 20 năm giữ chức vụ trưởng khoa khám bệnh viện ĐKTN
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Các khóa đào tạo:

  • Cấp cứu tim mạch tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020
  • Bác sĩ CKI y tế công cộng năm 2004

Kỹ năng đặc biệt: 

  • Khám và điều trị theo chuyên môn