Chuyên ngành: Tâm thần

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 0001684/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 35 năm kinh nghiệm công tác tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh.
  • Tham gia quản lý chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.
  • Quản lý cấp phát thuốc miễn phí tại nhà cho 33 xã/ phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các khóa đào tạo:

  • Lớp điện nội thần kinh căn bản – chương trình đào tạo trong nước JICA-BVCR tại BV Chợ Rẫy.
  • Điện não đồ

Kỹ năng đặc biệt:

  • Công tác tâm lý – phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần
  • Bảo vệ giấc ngủ – chăm sóc giấc ngủ

Quan điểm:

  • Mang đến hạnh phúc cho bệnh nhân