Chuyên ngành:  Y đa khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 049841/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • Từ tháng 1/2019 đến tháng 02/2021: là bác sĩ điều trị tại khoa cấp cứu tổng hợp bệnh viện đa khoa Củ Chi

Các khóa đào tạo:

  • Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021: điện tâm đồ và điều trị rối loạn nhịp cơ bản tại bệnh viện Chợ Rẫy.