Chuyên ngành: Đa khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề:053342/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 2 năm công tác tại Khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi
  • Tham gia thực hiên được nhiều thủ thuật chuyên môn hồi sức cấp cứu

Các khóa đào tạo:

  • Đào tạo đọc điện tim cơ bản ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Kỹ năng đặc biệt:

  • CPR

Quan điểm:

  • Tất cả vì bệnh nhân