Chuyên ngành: Nội tổng quát

Chức danh: Phó Khoa Nội Tim mạch – Nội tiết

Giấy phép hành nghề: 0003107/TNI-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 9 năm kinh nghiệm khám nội khoa

Các khóa đào tạo:

  • Tham gia khóa học điện tâm đồ
  • Tham gia khóa học bác sĩ gia đình
  • Siêu âm tổng quát
  • Siêu âm mạch máu
  • CKI Nội tổng quát
  • Sơ bộ điều trị rối loạn nhịp & đặt máy tạo nhịp tạm thời, siêu âm tim