Chuyên ngành: Bác sĩ y khoa

Chức danh: Bác sĩ

Giấy phép hành nghề: 055707/HCM-CCHN

Kinh nghiệm:

  • 3 năm làm việc tại khoa khám bệnh

Các khóa đào tạo:

  • Ứng dụng laser và ánh sáng da liễu khóa 19
  • Kỹ thuật tiêm botulinum toxin trong thẩm mỹ
  • Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ

Kỹ năng đặc biệt:

  • Vui vẻ, nhanh nhạy

Quan điểm:

  • Học hỏi, trau dồi và làm việc vì sức khỏe của bệnh viện